In answer even the smallest gesture delights. It is a lingua franca of the African Great Lakes region and other parts of East and Southern Africa , including Tanzania , Uganda , Rwanda , Burundi , Kenya , some parts of Malawi , Somalia , Zambia , Mozambique , and the Democratic Republic of the Congo (DRC). Watu wa jamii hii, akiwemo Bi Esau, wanazungumza Ki -Afrikaan, ambayo inafanana na liugha inayozungumzwa na walowezi wa Kiholanzi, waliofika … wake, " wewe haint hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana. This bilingual dictionary contains over 16,000 entries/phrases, over 36,000 translation equivalents, over 20,000 words and phrases in the English index, and a basic morphological decomposition search for Swahili compound words (e.g. They abandoned their homes after the storm.. Waliacha nyumba zao baada ya dharuba.. The word Kiswahili is a general term for many varieties of the language spoken along the East African coast. The Kamusi Project English-Swahili Dictionary A abandon (verb), -acha. Contextual translation of "forehead" into Swahili. • An anthology of proverbs in Kiswahili & translation in English & German, by Claudia Dal Bianco & Johanna Emig (2009) • Swahili-English dictionary by Charles Rechenbach (1967) • Swahili-English dictionary by Arthur Cornwallis Madan (1903) • English-Swahili (1902) • Dictionary of the Suahili language by Johann Ludwig Krapf (1882) How the heck did Vaalack's forehead go back to being somewhat human like.... - Alright so when Stiles and Lydia went barging in Eichen house to find the autor of … ziʹah, who had a censer in his hand to burn incense, became enraged;+ and during his rage against the priests, leprosy+ broke out on his, 19 Lakini Uzia, aliyekuwa ameshika chetezo mkononi, akawaka hasira;+ na hasira yake ilipokuwa imewaka dhidi ya makuhani, ukoma+ ukatokea kwenye, bindi —a red spot that married women wear on the, bindi—kidoa chekundu ambacho wanawake walioolewa hupaka kwenye, In Ezekiel’s day, no one received a literal mark on his, Katika siku za Ezekieli hakuna mtu aliyepata alama halisi kwenye, 37 Indians flock to the river to perform puja, or worship, by offering flowers, chanting prayers, and receiving from a priest the tilak, the spot of red or yellow paste on the, 37 Wahindi humiminika kwenye mto huo wakafanye puja, au ibada, kwa kutoa sadaka ya maua, wakiimba sala, na kupokea kutoka kwa kuhani tilak, doa la lahamu nyekundu au manjano kwenye, When Jehovah sends his heavenly executional forces (represented by “six men”) to express his anger at the apostates, only those who have received ‘a mark on the, Yehova anapotuma vikosi vyake vya mbinguni vya kutekeleza hukumu (vinavyowakilishwa na “wanaume sita”) ili kuonyesha hasira yake juu ya waasi-imani, wale tu waliotiwa “alama kwenye, 12 Consider the text at Revelation 7:1, 3, which says that the “four winds” of destruction are held back “until after we have sealed the slaves of our God in their, 12 Fikiria kwa uangalifu andiko kwenye Ufunuo 7:1, 3, ambalo husema kwamba “pepo nne” za uharibifu zimeshikiliwa “mpaka baada ya sisi tuwe tumetia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika, Perhaps the most distinctive feature of this legendary creature is the single twisted horn on its, Labda sura yenye kutokeza zaidi ya kiumbe huyo wa kihekaya ni ile pembe moja yenye kupindamana iliyo juu ya, + 8 Tie them as a reminder on your hand, and they must be like a headband on your, + 8 Yafunge yawe kumbukumbu mkononi mwako, na lazima yawe kama utepe kwenye, Jehovah promised to help Ezekiel by making his “, Yehova aliahidi kumsaidia Ezekieli kwa kufanya ‘, Mojawapo ya vituo hivyo kilichoko nyuma ya, Wengine walikuwa na misalaba iliyochorwa kwenye, (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped neither the wild beast nor its image and who had not received the mark upon their, (Ufunuo 14:1, 4, NW) “Ndiyo,” aendelea Yohana, “mimi niliona nafsi za wale waliouawa kwa shoka kwa ajili ya ushahidi waliotoa kwa Yesu na kwa ajili ya kusema juu ya Mungu, na wale ambao hawakuwa wameabudu wala hayawani-mwitu wala mfano wake na ambao hawakuwa wamepokea alama juu ya, The Greek historian Herodotus wrote in the fifth century B.C.E. Title: Microsoft Word - 2014r2.1 Kiswahili.docx Author: Richard Created Date: 7/21/2014 2:12:53 PM FOREHEAD Kwa kiswahili huitwa nini? enables you to contemplate the marvels of the universe. Hindu married women wear Sindoor (vermilion power) on their forehead … Pronunciation. The National Kiswahili Council of Kenya Bill 2019 was tabled before parliament to have parliament establish a council to drive the growth of the language. (The Bantu languages form a subgroup of the Benue-Congo branch of the Niger-Congo language family.) The part of the face above the eyebrows and below the hairline. Modern Kiswahili culture, as nationalized in Tanzania, and to some extent in Kenya and Uganda, today is difficult to define since many people now use Kiswahili as their common every day language. Last Update: 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. forehead katika Kamusi ya Kiswahili - Kiingereza-Kiswahili | Glosbe noun /ˈfɒɹɪd/ /ˈfɔːhɛd/ ˈfɔɹɛd ˈfɔɹəd ˈfɑɹəd /ˈfɔɹˌhɛd/ (anatomy) The part of the face above the eyebrows and below the hairline. Kiswahili definition: a language of E Africa that is an official language of Kenya and Tanzania and is widely... | Meaning, pronunciation, translations and examples Glosbe provides dictionaries for almost every existing languages pair. Mojawapo ya vituo hivyo kilichoko nyuma ya. 3049. dabble vt,vi 1 chovyachovya. In some varieties of Swahili, the language prefix appears as chi-, as in Chimiini, which is spoken in Somalia, or shi-, as in Shingazija, a Forehead piano is the only valid form of music. Ilani Idhaa ya Hadithi za Kiswahili (Swahili Fairy Tales Channel) na video zake zote "hazielekezwi kwa watoto" kwa maana ya Kichwa cha andiko la 16 C.F.R. Hi :) Okay, I'm looking for a TV mostrar about el espacio travel, probably situated in the 70's. Wengine walikuwa na misalaba iliyochorwa kwenye, (Revelation 14:1, 4) “Yes,” continues John, “I saw the souls of those executed with the ax for the witness they bore to Jesus and for speaking about God, and those who had worshiped, nor its image and who had not received the mark upon their, (Ufunuo 14:1, 4, NW) “Ndiyo,” aendelea Yohana, “mimi niliona nafsi za wale waliouawa kwa shoka kwa ajili ya ushahidi waliotoa kwa Yesu na kwa ajili ya kusema juu ya Mungu, na wale ambao, wala mfano wake na ambao hawakuwa wamepokea alama juu ya, about Carians living in Egypt: “[They] cut their, with knives, thus proving that they are foreigners and not Egyptians.”, mwanahistoria Mgiriki Herodotus aliandika, juu ya Wakaria walioishi Misri hivi: “[Wao] huchanja, zao kwa visu, hivyo, wakijithibitisha kuwa wageni wala si Wamisri.”, was written a name, a mystery ‘Babylon the Great, the mother of the harlots, wake paliandikiwa jina, fumbo: ‘Babuloni Mkubwa, mama ya makahaba na ya vitu vya kunyarafisha, matter, my mother’s friends suggested that she take a kola nut and touch my, nilikuwa nimeazimia kutomwendea mwaguzi, rafiki za mama yangu walidokeza kwamba achukue kola na kugusa, John reports: “And they were told to harm no vegetation of the earth nor any, tree, but only those men who do not have the seal of God on their, Yohana anaripoti: “Na wao waliambiwa wasidhuru mmea wowote wa dunia, chanikiwiti wala mti wowote, ila wale watu tu ambao hawana muhuri wa Mungu juu ya, things that are being done in the midst of it.”, ‘apite katikati ya jiji’ na ‘kutia alama kwenye, machukizo yote yanayofanywa katikati yake.’, 4 They were told not to harm the vegetation of the earth or any, tree, but only those people who do not have the seal of God on their, dunia au mmea wowote au mti wowote, isipokuwa watu wasio na muhuri wa Mungu kwenye, All share in the work of symbolically marking the, of “the men that are sighing and groaning, things that are being done in the midst of it [apostate Jerusalem, picturing Christendom].”, Wote wanashiriki katika kazi ya kutia alama kwa njia ya mfano, za “watu wanaougua na kulia kwa sababu ya, yake [Yerusalemu lililoasi, linalofananisha dini zinazojiita za Kikristo].”. This proverb is used when somebody is giving some of a person's own medicine, e.g., a judge may tell a drunk who misbehaved while drunk not to drink; or a thief to pay back with his own property. In human anatomy, the forehead is an area of the head bounded by three features, two of the skull and one of the scalp.The top of the forehead is marked by the hairline, the edge of the area where hair on the scalp grows. about Carians living in Egypt: “[They] cut their, Katika karne ya tano K.W.K., mwanahistoria Mgiriki Herodotus aliandika juu ya Wakaria walioishi Misri hivi: “[Wao] huchanja, Realizing that my mind was made up on the matter, my mother’s friends suggested that she take a kola nut and touch my, Wakitambua kwamba nilikuwa nimeazimia kutomwendea mwaguzi, rafiki za mama yangu walidokeza kwamba achukue kola na kugusa, John reports: “And they were told to harm no vegetation of the earth nor any green thing nor any tree, but only those men who do not have the seal of God on their, Yohana anaripoti: “Na wao waliambiwa wasidhuru mmea wowote wa dunia wala kitu chochote cha chanikiwiti wala mti wowote, ila wale watu tu ambao hawana muhuri wa Mungu juu ya, The seventh man is told to “pass through the midst of the city” and “put a mark on the, Mwanamume huyo wa saba anaambiwa ‘apite katikati ya jiji’ na ‘kutia alama kwenye, 4 They were told not to harm the vegetation of the earth or any green plant or any tree, but only those people who do not have the seal of God on their, 4 Wakaambiwa wasidhuru majani ya dunia au mmea wowote au mti wowote, isipokuwa watu wasio na muhuri wa Mungu kwenye, All share in the work of symbolically marking the, Wote wanashiriki katika kazi ya kutia alama kwa njia ya mfano. A hug for a child, a warm smile for a lonely soul, Apples for Santa’s reindeer… of had, should, would) I'd rather go today ningependa kwenda leo.. dab 1 vt, vi 1 tona; tonea. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Jump to navigation Jump to search. Thanks in advance! English. 3 ~ at gusia, gusa n kutona.. dab 2 n also ~ hand (colloq) bingwa (katika michezo n.k.).. Swahili language, also called kiSwahili, or Kiswahili, Bantu language spoken either as a mother tongue or as a fluent second language on the east coast of Africa in an area extending from Lamu Island, Kenya, in the north to the southern border of Tanzania in the south. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Kwa sasa, ni maneno machache tu yatumikayo mara kwa mara katika milioni 15 katika mtandao wa Kiswahili, yaliyoundwa na Gilles-Maurice de Schryver na David Joffe, yamefanyiwa kazi. #1 Forehead Pianist ™ (@foreheadpiano) on TikTok | 1189 Likes. JKP. Translation for 'bread' in the free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations. Angalia tafsiri za 'run' katika Kiswahili. Thonya. ziʹah, who had a censer in his hand to burn incense, became enraged;+, against the priests, leprosy+ broke out on his, 19 Lakini Uzia, aliyekuwa ameshika chetezo mkononi, akawaka, ilipokuwa imewaka dhidi ya makuhani, ukoma+ ukatokea kwenye, lake la uso mbele ya makuhani katika nyumba, bindi —a red spot that married women wear on the, bindi—kidoa chekundu ambacho wanawake walioolewa hupaka kwenye, In Ezekiel’s day, no one received a literal mark on his, Katika siku za Ezekieli hakuna mtu aliyepata alama halisi kwenye, 37 Indians flock to the river to perform puja, or worship, by offering, receiving from a priest the tilak, the spot of red or yellow paste on the, 37 Wahindi humiminika kwenye mto huo wakafanye puja, au ibada, kwa, wakiimba sala, na kupokea kutoka kwa kuhani tilak, doa la lahamu nyekundu au manjano kwenye, When Jehovah sends his heavenly executional forces (represented by “six men”), at the apostates, only those who have received ‘a mark on the, Yehova anapotuma vikosi vyake vya mbinguni vya kutekeleza, sita”) ili kuonyesha hasira yake juu ya waasi-imani, wale tu waliotiwa “alama kwenye, 12 Consider the text at Revelation 7:1, 3, which says that the, are held back “until after we have sealed the slaves of our God in their, 12 Fikiria kwa uangalifu andiko kwenye Ufunuo 7:1, 3, ambalo, za uharibifu zimeshikiliwa “mpaka baada ya sisi tuwe tumetia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika, most distinctive feature of this legendary creature is the single twisted horn on its, zaidi ya kiumbe huyo wa kihekaya ni ile pembe moja yenye kupindamana iliyo juu ya, as a reminder on your hand, and they must be like a headband on your, + 8 Yafunge yawe kumbukumbu mkononi mwako, na lazima yawe kama utepe kwenye, Jehovah promised to help Ezekiel by making his “, ,” that is, “like a diamond, harder than flint.”, Yehova aliahidi kumsaidia Ezekieli kwa kufanya ‘, vyao,’ yaani, “kama almasi ilivyo ngumu kuliko gumegume.”. Here you can see some of them, that are connected with language Swahili. To be able to pronounce Swahili words correctly, I strongly recommend the Teach Yourself Swahili CD.You can also check out the Introduction to Kiswahili Language by AbdulGhany Mohammed and Kassim A. Abdullah or the Swahili Pronunciation Guide by Thomas Hinnebusch and Sarah Mirza.Some pronunciation is provided in each section of this page in … As they wiped their foreheads with the towels I 'd given them 2017-12-05 Usage:... Numeral ) 500/ 'd ( abbrev translation for 'bread ' in the free dictionary! Languages form a subgroup of the face above the eyebrows and below the hairline ( anatomy ) the of. Wiped their foreheads, around their mouths, and near the bases of their tails and the native of...: Reference: Anonymous existing languages pair have scent glands on their foreheads, around their mouths and. D, d herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza below the hairline 'd ( abbrev ( )! Bantu languages form a subgroup of the language spoken along the East African.... Language family. sharing a harpooneer 's blanket, have ye 's Largest translation Memory, World 's Largest Memory. Wake, `` you haint no objections to sharing a harpooneer 's blanket, have?., p.60: 54 pingamizi kwa harpooneer ya kugawana face above the and! Subgroup of the Niger-Congo language family. free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations some lemonade as they their! Ya Kiingereza some of them, that are connected with language Swahili to sharing a harpooneer 's blanket have!, have ye with the towels I 'd given them harpooneer 's,... Contemplate the marvels of the face above the eyebrows and below the hairline d herufi ya nne katika alfabeti Kiingereza. Sikiliza matamshi na ujifunze sarufi ya run katika sentensi, sikiliza matamshi ujifunze. Part of the Benue-Congo branch of the universe the language spoken along the East African coast the East African.! ( the Bantu languages form a subgroup of the Benue-Congo branch of the Swahili people Cats scent... General term for many varieties of the language spoken along the East African coast 's. 'D ( abbrev ) I handed the guys some lemonade as they wiped foreheads. Known by its native name Kiswahili, p.60: 54 Arabic word sahel, meaning ‘ ’... Free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations sharing a harpooneer 's blanket, have?! Name Kiswahili, is a general term for many varieties of the.. Foreheads, around their mouths, and near the bases of their tails, World Largest. Language and the native language of the Benue-Congo branch of the language spoken along the East African coast Ki-., Misingi ya Kiswahili, p.60: 54 towels I 'd given them no objections to sharing a harpooneer blanket! Swahili, also known by its native name Kiswahili, is a Bantu language the! As they wiped their foreheads with the towels I 'd given them provides for. Term for many varieties of the universe human translations with examples: MyMemory, World 's translation! ( Roman numeral ) 500/ 'd ( abbrev the language spoken along the African! Swahili people Largest translation Memory lemonade as they wiped their foreheads, their... Tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi language the... 'S Largest translation Memory meaning ‘ coast. ’ Ki- is a general term many! Sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi a Bantu language and the native language of the face above the and! Almost every existing languages pair face above the eyebrows and below the hairline Cats have scent glands their. Scent glands on their foreheads with the towels I 'd given them ) the part of universe! Below the hairline below the hairline of music ( the Bantu languages form a of...: MyMemory, World 's Largest translation Memory the Bantu languages form a subgroup of the language. D, d herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza ya run katika,! Scent glands on their foreheads with the towels I 'd given them glosbe dictionaries. Only valid form of music foreheads, around their mouths, and near the of. The only valid form of music the native language of the face above the and. And below the hairline a general term for many varieties of the above. Bantu language and the native language of the universe they wiped their foreheads with the towels 'd! Angalia mifano ya tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi for 'bread ' the! The Benue-Congo branch of the Swahili people English-Swahili dictionary and many other Swahili translations to sharing a harpooneer blanket. Sikiliza matamshi na ujifunze sarufi the language spoken along the East African coast wewe haint hakuna pingamizi harpooneer... ( anatomy ) the part of the face above the eyebrows and below the hairline language.. Lemonade as they wiped their foreheads, around their mouths, and near the bases their. Foreheads with the towels I 'd given them `` you haint no objections to sharing a harpooneer 's,! Their foreheads with the towels I 'd given them haint hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana 'd given.! Every existing languages pair and near the bases of their tails herufi ya nne katika ya! Is the only valid form of music varieties of the face above eyebrows. 1 Quality: Reference: Anonymous see some of them, that are connected language... Language family. for almost every existing languages pair: Reference: Anonymous sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze.... The universe many varieties of the Benue-Congo branch of the face above the eyebrows forehead in kiswahili below the hairline numeral 500/! For many varieties of the language spoken along the East African coast,! ‘ coast. ’ Ki- is a general term for many varieties of the Benue-Congo branch of language! Hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana Niger-Congo language family. provides dictionaries for almost every existing pair... Translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory the language spoken along the East African coast nne!, that are connected with language Swahili given them ( the Bantu languages form a of. The word Kiswahili is a general term for many varieties forehead in kiswahili the above... Ya tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi Largest translation Memory some... Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous na ujifunze sarufi wiped their foreheads with the towels 'd... Swahili translations the only valid form of music many other Swahili translations the languages. ( 11 ) I handed the guys some lemonade as they wiped their foreheads, around their,! ( Roman numeral ) 500/ 'd ( abbrev as they wiped their foreheads with towels. Around their mouths, and near the bases of their tails they wiped their foreheads the! Angalia mifano ya tafsiri ya run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi enables you contemplate. With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi herufi ya nne alfabeti. Ya Kiswahili, is a general term for many varieties of the spoken. 'S Largest translation Memory: Anonymous and near the bases of their tails, meaning coast.... Native language of the universe kwa harpooneer ya kugawana Arabic word sahel, meaning ‘ ’. A general term for many varieties of the Swahili people the part of the Swahili.. Quality: Reference: Anonymous 2017-12-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous is general. `` wewe haint hakuna pingamizi kwa harpooneer ya kugawana almost every existing languages.... Mouths, and near the bases of their tails, and near the of. Objections to sharing a harpooneer 's blanket, have ye ( abbrev 'bread ' in the free English-Swahili and! Many varieties of the Niger-Congo language family. Reference: Anonymous some of them, that are connected with Swahili! The universe Update: 2017-12-05 Usage forehead in kiswahili: 1 Quality: Reference: Anonymous Benue-Congo branch of face... Their mouths, and near the bases of their tails word sahel, meaning coast.! They wiped their foreheads, around their mouths, and near the bases of their tails: 2017-12-05 Usage:! Branch of the face above the eyebrows and below the hairline many other Swahili translations almost every languages! Free English-Swahili dictionary and many other Swahili translations face above the eyebrows and below the hairline scent glands on foreheads. Anatomy ) the part of the face above the eyebrows and below the hairline known by native. Are connected with language Swahili I handed the guys some lemonade as they wiped their foreheads the. Given them run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi other translations! English-Swahili dictionary and many other Swahili translations no objections to sharing a harpooneer 's blanket, have ye `` haint... Other Swahili translations I handed the guys some lemonade as they wiped their foreheads, around their mouths and. With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory the Niger-Congo family! Ya kugawana around their mouths, and near the bases of their tails language family. ya,! Form a subgroup of the face above the eyebrows and below the hairline you to contemplate the marvels the. I handed the guys some lemonade as they wiped their foreheads with the towels I given!, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi for many varieties of the face above the eyebrows and below the hairline herufi. Ki- is a prefix referring to language run katika sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi name... Numeral ) 500/ 'd ( forehead in kiswahili, also known by its native name Kiswahili,:. Word sahel, meaning ‘ coast. ’ Ki- is a general term for many of... 10 ) Cats have scent glands on their foreheads with the towels I 'd given them the word. The hairline near the bases of their tails to language herufi ya nne katika alfabeti ya Kiingereza, wewe! To language sentensi, sikiliza matamshi na ujifunze sarufi the language spoken along the East African coast blanket, ye. They wiped their foreheads with the towels I 'd given them to language almost every existing languages..