Background

Podporniki

- Mestna občina Maribor

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

- Evropski socialni sklad

- Urad RS za mladino

- Študentska organizacija Univerze v Mariboru