Background

Najbolj gledano

Zadnje dodano

PROGRAMI

Zažgano

Program Zažgano je namenjen družbenim komentarjem, kritikam, humornemu razkrivanju resnic, prikazovanju banalosti, alternativnih prijemov in delovanj posameznikov in organizacij, itd. Pazite, vroče!

Recepti

Program Recepti vam v obliki krajših, nazornih in humornih prispevkov ponujajo raznolika navodila in nasvete - pa naj gre za to kako udomačiti računalniško miško, kje najti štiriperesno deteljico pozimi, česa ne početi v javnosti s spenjalnikom, kako ustvariti lasten plesni gib, o čem se pogovarjati s kaktusom, da bo cvetel, s kakšno držo in mehkobo jezika izgovarjati štajerske kletvice, kako uspešno menjati čakalno vrsto ... in kar je še podobnih neprecenljivih modrosti, ki omogočajo preživetje v vse bolj kaotičnem svetu.

Muzika

Program Muzika dokumentira glasbeno-koncertna dogajanja v Pekarni in v širšem okolju dežele Slovenije. Običajno gre pri muziki za harmonično urejeno in oblikovano zaporedje tonov in ritmov, program Muzika pa pod svoje okrilje sprejema tudi manj urejene in uniformirane glasbeno zvočne koncepte in eksperimente. Spucajte ušesne kanale - program Muzika se posluša na glas!

Prežvečeno

Program Prežvečeno je dokumentarni program. Dokumentiramo, in s tem odpiramo in razkrivamo bolj ali manj pereče teme in problematike ter tako preprečujemo zatiskanje oči pred resnico in prehitro goltanje neresnic. Program se osredotoča tudi na primere dobrih praks in dokumentiranje urbanega življenja, še posebaj tistega alternativnih vrst, da vonji in okusi po njih ne potonejo v pozabo. Prežvečite, preden pogoltnete. Dober tek!

Kvas

Kvas je organska snov, ki jo sestavlja ena ali več vrst glivic kvasovk. Te glivice proizvajajo encime, ki povzročajo vretje ali fermentacijo. Program Kvas tako po vsebini združuje aktivistične, proaktivne videoposnetke, ki pozivajo k spremembam v družbi, k vpletenosti v dogajanje v globalnem in lokalnem okolju, k odgovornemu ravnanju, h kritičnemu mišljenju ter predstavlja samoorganizacijo družbe in posameznikov.

Izložba

Program Izložba predstavlja sklop videoposnetkov dogodkov ali akcij, ki jih izvajamo v Kulturnem društvu Mladinski center IndiJanez (bodisi v okviru mladinskih dejavnosti ali samostojno). Program Izložba postavlja na ogled tudi videoposnetke iz širšega lokalnega in nacionalnega okolja, ki niso neposredno povezani z dejavnostmi Indijanezov - na primer javne nastope, predstave, performanse, ipd.

Instant

Program Instant je namenjen kratkim intervjujem in hitrim, svežim, priložnostnim, tudi spontanim posnetkom. Izpostavljali bomo zanimive sogovorce in posameznike raznolikih profilov ter starostnih skupin. Brez kuhanja, direktno s kamere naravnost v program - Instant!

Kdo hoče biti pek?

Program Kdo hoče biti pek? je zasovan interaktivno. Na razpisane teme oziroma po danih navodilih z določenimi rekviziti bo potrebno ustvariti videoposnetek krajše dolžine. Kreativne prispevke bomo objavljali na programu. Najbolje zameseni in začinjeni videi bodo nagrajeni.