Background

O pekarna TV

Pekarna.Tv je spletni portal video vsebin, namenjen ozaveščanju in informiranju. Vsebinsko portal dokumentira alternativne življenjske sloge, družbene komentarje, kritike, izpostavlja lokalne problematike, primere dobrih praks ter opozarja na anomalije in nepravilnosti v družbi. Hkrati portaljavnosti nudi dostop do dokumentarnih video zapisov o vsebinah kulturno umetniških programov in prireditev v organizaciji Kulturnega društva Mladinski center IndiJanez ter ostalih kulturnih dogajanjih v Pekarni in širše. Namen Pekarna.TV je preko video vsebin vzpodbujati kritično mišljenje, solidarnost, enakopravnost, svobodnjaški duh, promovirati aktivno družbeno participacijo ljudi in dokumentirati lokalno kulturno-umetniško sceno. Pekarna.Tv je sestavljena iz posameznih, vsebinsko ločenih programov. Video vsebine nastajajo pod okriljem KD MC IndiJanez. Temelji Pekarne.Tv slonijo na svobodnem pretoku informacij, neodvisnem poročanju in odprtosti za različna mnenja in poglede. Še posebej se Pekarna.Tv zavzema za tiste družbene miljeje in skupine, ki so socialno ali kako drugače ogrožene, marginalizirane ali v drugih medijih potisnjene v ozadje.