Background

Izložba

Eko patrulja je bila izvedena v okviru Eko tedna v sodelovanju z ZPM Maribor. Namen je z direktno akcijo ozavestiti ljudi o uporabi obnovljivih virov in splošno ohranjanje narave.